18 - 10 - 2017

กิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี ที่ทำเพื่อพ่อหลวง"

กำหนดการ มีดังนี้ค่ะ
เวลา14.00 น.ทุกคนพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณที่จัดนิทรรศการชั้น 1 สปคม.
เวลา 14.10 น.ชี้แจงวัตถุประสงค์/ขั้นตอนของกิจกรรม โดย รองผอ.สปคม.คุณรวิวรรณ
เวลา 14.20 น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ผอ.สปคม.
เวลา 14.30 น.ถวายสัจจะทำความดีเพื่อพ่อหลวง
เวลา 15.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน/ชมนิทรรศการฯ

กิจกรรมที่น่าสนใจ

07 - 05 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคจัดบูธนิทรรศการ“รู้ก่อน รู้ทัน รู้ร่วมกัน ป้องกัน ควบคุมได้” ภายใต้หัวข้อ การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง : โอกาสความร่วมมือของสังคมเมือง และร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล


.วันนี้ (7พฤษภาคม 2561) การประชุม“ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล” (Challenge in Health Care 4.0 :Digital Health Care Transformation for Enhance Thailand 4.0) ระหว่างวันที่7-9 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะจัดโดยสมาคมนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข การประชุม ได้รับเกียรติจาก ศ. คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข