22 - 11 - 2017

ชาวสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ออกกำลังกายร่วมกัน

ชาวสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ออกกำลังกายร่วมกัน ..

เพื่อสร้างองค์กรสุขภาพดี ชีวีมีสุข เปี่ยมล้นสามัคคี

ด้วยการร่วมกันเต้นแอโรบิค ด้วยความพร้อมเพรียง

วันนี้(22พ.ย.60) เวลา 14.30 น. ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องประชุมชั้น 3 สปคม.

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อบุคลากรมีสุขภาพดี ทุกชีวีมีสุข

สนับสนุนให้ เกิดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สร้างก่อนซ่อม
ครั้งนี้
สปคม.ได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการเต้นแอโรบิก มาสร้างความสุข สนุกสนานให้กับเจ้าหน้าที่ชาวสปคม.

#สปคม.เพื่อสุขภาพประชาชนพื่นที่เขตเมือง


กิจกรรมที่น่าสนใจ

07 - 05 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคจัดบูธนิทรรศการ“รู้ก่อน รู้ทัน รู้ร่วมกัน ป้องกัน ควบคุมได้” ภายใต้หัวข้อ การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง : โอกาสความร่วมมือของสังคมเมือง และร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล


.วันนี้ (7พฤษภาคม 2561) การประชุม“ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล” (Challenge in Health Care 4.0 :Digital Health Care Transformation for Enhance Thailand 4.0) ระหว่างวันที่7-9 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะจัดโดยสมาคมนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข การประชุม ได้รับเกียรติจาก ศ. คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข