22 - 11 - 2017

ชาวสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ออกกำลังกายร่วมกัน

ชาวสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ออกกำลังกายร่วมกัน ..

เพื่อสร้างองค์กรสุขภาพดี ชีวีมีสุข เปี่ยมล้นสามัคคี

ด้วยการร่วมกันเต้นแอโรบิค ด้วยความพร้อมเพรียง

วันนี้(22พ.ย.60) เวลา 14.30 น. ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องประชุมชั้น 3 สปคม.

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อบุคลากรมีสุขภาพดี ทุกชีวีมีสุข

สนับสนุนให้ เกิดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สร้างก่อนซ่อม
ครั้งนี้
สปคม.ได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการเต้นแอโรบิก มาสร้างความสุข สนุกสนานให้กับเจ้าหน้าที่ชาวสปคม.

#สปคม.เพื่อสุขภาพประชาชนพื่นที่เขตเมือง


กิจกรรมที่น่าสนใจ