21 - 10 - 2017

"21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ"

“21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า..”

วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2560 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ...กิจกรรมที่น่าสนใจ