15 - 09 - 2017

สปคม. นำทีมตรวจแอลกอฮอล์และยาสูบเขตหลักสี่

สรุปผลการดำเนินงานการตรวจเรื่องร้องเรียน

1.เขตหนองเเขม ร้องเรียนเรื่องการ สถานประกอบการจำหน่ายแอลกอฮอล์นอกเวลาเเละไม่มีใบอนุญาต จากการลงพื้นที่พบว่าร้านปิดทำการ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ประสานเจ้าหน้าที่เขตดำเนินการต่อ

2.เขตหลักสี่ ร้องเรียนเรื่อง มีผู้สูบบุหรี่บริเวณหน้าห้างฯ เเละลานจอดรถภายในอาคาร ผลการตรวจพบว่า มีผู้สูบบุหรี่บริเวณดังกล่าวจริง ทางห้างได้จัดเขตสูบบุหรี่บริเวณด้านข้างใกล้ทางเข้าออก และลานจอดรถภายในอาคาร เจ้าหน้าที่เเนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

3. สถานประกอบการบริเวณตลาดการเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์นอกเวลา จากการลงพื้นที่พบว่าร้านปิดทำการ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ประสานเจ้าหน้าที่เขตดำเนินการต่อ


กิจกรรมที่น่าสนใจ

07 - 05 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคจัดบูธนิทรรศการ“รู้ก่อน รู้ทัน รู้ร่วมกัน ป้องกัน ควบคุมได้” ภายใต้หัวข้อ การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง : โอกาสความร่วมมือของสังคมเมือง และร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล


.วันนี้ (7พฤษภาคม 2561) การประชุม“ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล” (Challenge in Health Care 4.0 :Digital Health Care Transformation for Enhance Thailand 4.0) ระหว่างวันที่7-9 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะจัดโดยสมาคมนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข การประชุม ได้รับเกียรติจาก ศ. คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข