22 - 11 - 2019

การให้บริการคลินิกโรคผิวหนัง

คลินิกโรคผิวหนังและเรื้อน (Skin and Leprosy Clinic)
เวลาเปิดให้บริการ
    ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริการของคลินิก
    1.ตรวจรักษาให้แก่ผู้มีปัญหาด้านโรคผิวหนัง ผมร่วง สิว และฝ้า 
    2.ตรวจรักษาโรคเรื้อนและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อน
    3.ตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จากผู้ป่วยโรคผิวหนังและญาติ
    4.รับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากหน่วยงานอื่นไว้รักษาและขึ้นทะเบียนการรักษา 
    5.ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านสวัสดิการแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อน