12 - 11 - 2018

ไข้เหลือง

    ไข้เหลือง (Yellow Fever) คือโรคติดต่อรุนแรงที่เกิดจากโรคไวรัสไข้เหลืองซึ่งพบได้ในบริเวณของทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้โดยแพร่กระจายได้จากยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสไข้เหลืองนี้ไม่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ ผู้ป่วยโรคไข้เหลืองมักจะมีอาการดังต่อไปนี้ คือ ไข้, ปวดเมื่อยตัว, ตัวตาเหลือง, ภาวะเลือดออกง่าย, และอาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลว รวมทั้งไตวาย หรือตับวายในรายที่เป็นรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง 20-50%

วัคซีนโรคไข้เหลือง

    วัคซีนไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) สามารถป้องกันโรคไข้เหลืองได้ ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ตามสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นท่านจะได้รับหนังสือที่ได้รับการประทับตรา (Yellow Card) หลังจากที่ได้รับวัคซีนไข้เหลืองหนังสือรับรองนี้จะเริ่มใช้งานได้ 10 วันหลังจากได้รับวัคซีนซึ่งหนังสือรับรองนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องใช้เป็นหลักฐานของการได้รับวัคซีนเพื่อเดินทางเข้าไปในประเทศบางประเทศกรุณาแจ้งแผนการเดินทางของท่านให้กับแพทย์หรือพยาบาลก่อนที่ท่านจะได้รับวัคซีนไข้เหลืองวัคซีนไข้เหลืองเป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อเป็นแต่อ่อนฤทธิ์ ซึ่งให้แค่เข็มเดียวถ้าท่านที่ต้องการรับวัคซีนไข้เหลืองกระตุ้นซ้ำนั้นสามารถขอฉีดเข็มถัดไปหลังจากเข็มแรก 10 ปี

ใครควรได้รับวัคซีนไข้เหลือง

    ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 เดือนถึง 59 ปีที่จะเดินทางหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อไวรัสไข้เหลืองหรือเดินทางไปยังประเทศที่ต้องการหลักฐานการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

    ผู้ที่ไม่ควรรับวัคซีนไข้เหลือง ดังต่อไปนี้ผู้ที่มีภาวะแพ้รุนแรงต่อส่วนประกอบของวัคซีน รวมถึงแพ้ไข่, โปรตีนของไก่ และเจลาติน นอกจากนี้รวมถึงมีประวัติการแพ้รุนแรงต่อวัคซีนไข้เหลืองในอดีตและเด็กที่อายุน้อยกว่า 6 เดือนผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากสาเหตุใดๆก็ตามควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอความเห็นว่าสามารถรับวัคซีนไข้เหลืองได้หรือไม่

ผลข้างเคียงจากวัคซีนไข้เหลือง

    ผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วยไข้, ปวดเมื่อยตัว, รอยแดง, หรือบวมตรงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้ใน 25% ของผู้ได้รับวัคซีนโดยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังฉีดและสามารถอยู่ได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์

    ผลข้างเคียงรุนแรง ประกอบด้วยภาวะแพ้รุนแรง (โอกาสเกิด 1 ใน 55,000คนที่ได้รับวัคซีน) ภาวะข้างเคียงต่อระบบประสาท (โอกาสเกิด 1ใน 125,000 คนที่ได้รับวัคซีน) ภาวะป่วยรุนแรงถึงเสียชีวิต (โอกาสเกิด 1 ใน 250,000 คนที่ได้รับวัคซีน)

วิธีสังเกตผลข้างเคียงรุนแรง

    ท่านสามารถเฝ้าระวังผลข้างเคียงรุนแรงได้โดยสังเกตอาการไข้สูง, พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง, อาการปวดเมื่อยตัว ซึ่งเกิดสามารถเกิดได้ภายใน 30วันหลังได้รับวัคฉีน ภาวะแพ้รุนแรงมักมีอาการดังต่อไปนี้คือ หายใจลำบาก, เสียงแหบ, หายใจมีเสียงวี้ด, ผื่นลมพิษ,หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศีรษะภายในไม่กี่นาทีถึง 3-4 ชั่วโมง หลังจากได้รับวัคซีนถ้าท่านมีอาการดังกล่าวให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

    วัคซีนไข้เหลืองนับว่าเป็นวัคซีนพิเศษ ซึ่งโดยปกติแล้วคนไทยเราไม่ได้ฉีดเนื่องจากไม่มีโรคนี้ในประเทศไทยดังนั้นจึงมีเพียงบางโรงพยาบาลเท่านั้นที่มีวัคซีนไข้เหลืองให้บริการ และสามารถออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนให้ได้ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลืองและรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้ที่

1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง(คลินิกนักท่องเที่ยว)

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034

สามารถดูรายละเอียดและทำนัดหมาย online ได้ที่ www.thaitravelclinic.com/th

2. คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161

3. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคโทร. 02-590-3430

4. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค โทร. 02-521-0943-5

5. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย)ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ