12-11-2018 30353
ไข้เหลือง

ไข้เหลือง

ไข้เหลือง (Yellow Fever) คือโรคติดต่อรุนแรงที่เกิดจากโรคไวรัสไข้เหลืองซึ่งพบได้ในบริเวณของทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้โดยแพร่กระจายได้จากยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสไข้เหลืองนี้ไม่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ ผู้ป่วยโรคไข้เหลืองมักจะมีอาการดังต่อไปนี้ คือ ไข้, ปวดเมื่อยตัว, ตัวตาเหลือง, ภาวะเลือดออกง่าย, และอาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลว รวมทั้งไตวาย หรือตับวายในรายที่เป็นรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง 20-50%


อ่านต่อ
18-09-2018 32921
การให้บริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

การให้บริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic)
เวลาเปิดให้บริการ
    ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการของคลินิก
    1.คัดกรอง ประเมินความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้นก่อนการเดินทาง 
    2.ให้คำปรึกษา/แนะนำ ก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง เพื่อผู้เดินทางเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง และหากเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางจะได้รับมือกับปัญหาได้อย่างดี รวมทั้งภายหลังกลับจากการเดินทางหากมีการเจ็บป่วยจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ลดการแพร่กระจายเชื้อที่อาจติดต่อไปยังคนในบ้านและผู้อื่นได้
    3.บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ วัคซีนไข้เหลือง, ไข้กาฬหลังแอ่น, อหิวาตกโรค และ ไข้หวัดใหญ่ และออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนๆ 

อ่านต่อ
1
Go
of
1