18 - 09 - 2018

คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้ (คาถา 5 ย.กันหมากัด)