18 - 09 - 2018

คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้ (รู้ไว้ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า)