18 - 09 - 2018

คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้ (ดูอย่างไรว่าสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า)