15 - 09 - 2019

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

     ด้วยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ