14 - 08 - 2019

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ 1 อัตรา

  ด้วยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ในตําแหน่งผู้ประสานงาน โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ จํานวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. กลุ่มพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ ชั้น 6 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รายละเอียดดังแนบ

ข่าวที่น่าสนใจ