02 - 09 - 2019

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)