12 - 07 - 2018

บุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค(สปคม.) เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของกรมควบคุมโรค

บุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค(สปคม.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมควบคุมโรค รับบริจาคโลหิต

...วันนี้(9 ก.ค.61) กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรม

รับบริจาคโลหิต ถวายเป็พระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
“โลหิตเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตให้ดำรงอยู่ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานสูงสุด ควรยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง การที่ประชาชนชาวไทยมีศรัทธาบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกันนี้ แสดงว่าทุกคนมีจิตใจเป็นกุศลถือว่าตนเป็นเพื่อเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน มีหน้าที่ที่จะอนุเคราะห์กันและกัน 
การบริจาคโลหิต ยังถือว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่เจ็บป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ เพราะฉะนั้นผู้บริจาคโลหิตทุกคนคือผู้เสียสละควรแก่การยกย่องสรรเสริญ"
ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
0 2263 9600-99 ต่อ 1101

...สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำรัสถึงผู้บริจาคโลหิต ว่า 

...และในวันนี้ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

...กรมควบคุมโรค ได้จัดเตรียมงานและประชาสัมพันธ์ทุก 3 เดือน เชิญชวนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเวรทีมแพทย์และพยาบาลวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ บริการรับบริจาคโลหิต

..,ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต คือ สุขภาพแข็งแรง ผิวพรรณสดใส ระบบไหลเวียนโลหิตดี กระตุ้นไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง มีความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย สามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน

...หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร 0 2256 4300

ข่าวที่น่าสนใจ