24-04
2018
541
ข่าวประชุมสัมนา

ศูนย์ฝึกอบรม สปคม.มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ

การฝึกอบรม และการบริหารหลักสูตร เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี และเป็นที่พึ่งของเครือข่าย....

อ่านต่อ
24-04
2018
461
ข่าวประชุมสัมนา

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมการผสานกำลัง..ลดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บที่ป้องกันได้

กับการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4....

อ่านต่อ
1
Go
of
1