24-04
2018
359
ข่าวประชุมสัมนา

ศูนย์ฝึกอบรม สปคม.มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ

การฝึกอบรม และการบริหารหลักสูตร เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี และเป็นที่พึ่งของเครือข่าย....

อ่านต่อ
24-04
2018
310
ข่าวประชุมสัมนา

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมการผสานกำลัง..ลดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บที่ป้องกันได้

กับการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4....

อ่านต่อ
20-11
2017
256
ข่าวประชุมสัมนา

ประชุมจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.

อ่านต่อ
1
Go
of
1