“เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองมีสุขภาพที่ดีและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

ข่าวที่น่าสนใจ